Skip to main content

Asumisoikeusasuntojen asukashallinto

Asumisoikeuden haltijalla on oikeus osallistua asumisoikeustaloa koskevaan hallintoon ja päätöksentekoon, sekä saada omistajalta tietoa talon asioista asumisoikeuslain (393/2021) säännösten mukaisesti. Asukashallintoa koskevat säännökset ovat asumisoikeuslain viidennessä luvussa.

Näitä oikeuksia asumisoikeuden haltija voi käyttää esim. asukaskokouksessa tai -toimikunnassa, hallituksessa ja yhteistyöelimessä. Asukas voi lisäksi toimia valvojana tai luottamushenkilönä.

Asumisoikeusyhdistyksistä on säädetty oma lakinsa (1072/1994), joten asumisoikeuslain mukainen asukashallinto ei koske niitä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.