Skip to main content

Asumisoikeusasuntojen käyttövastike

Asunnon hallinta-aikana maksat kuukausittain käyttövastiketta. Käyttövastike on maksettava viimeistään toisena päivänä käyttövastikkeen maksukuukauden alusta lukien, jollei muutoin ole sovittu.

Käyttövastikkeen määrä

Asumisoikeusasunnon käyttövastikkeen tulee olla kohtuullinen. Vastike määräytyy omakustannusperiaatteen mukaisesti. Omakustannusperiaate tarkoittaa sitä, että käyttövastiketta saa periä enintään määrän, joka tarvitaan kattamaan asuntojen ja niihin liittyvien tilojen rahoitusmenot ja hyvän kiinteistönpidon mukaiset hoitomenot.

Valtion tukemien asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeen on oltava pienempi kuin käyttöarvoltaan samanveroisista vuokra-asunnoista yleensä perittävä vuokra.

Tiedot käyttövastikkeiden perusteista esitetään laskelmamuodossa asukaskokoukselle ja yhteistyöelimelle. Tietojen tulisi olla asukkaiden saavutettavissa myös digitaalisesti. Jos yhteisöllä ei ole verkkopohjaista järjestelmää, tiedot voidaan toimittaa pyynnöstä sähköpostitse. 

Asumisoikeusyhteisön on ilmoitettava käyttövastikkeen korottamisesta, perusteesta ja uudesta käyttövastikkeesta kirjallisesti kaksi kuukautta ennen uuden käyttövastikkeen maksukautta.  Mikäli asumisoikeussopimuksessa tai muutoin asiasta ei ole toisin sovittu, voi käyttövastikkeen korotusilmoituksen lähettää sähköpostitse sellaisille asukkaille, jotka sen ovat asiointia varten ilmoittaneet.

 

Lait (Finlex)

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 4 luku

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.