Skip to main content

Asumisoikeussopimus

Kun olet löytänyt ja varannut asunnon, asumisoikeusyhteisö varmistaa ennen asumisoikeussopimuksen solmimista, että olet oikeutettu asuntoon.

Asumisoikeussopimus ja sen muutos tehdään kirjallisesti. Sopimuksessa on mainittava ainakin seuraavat asiat:

  • sopimuksen osapuolet

  • asuinhuoneisto sekä mahdollinen muu rakennuksen tai kiinteistön osa, jota asumisoikeus koskee

  • käyttövastikkeen suuruus ja sen määräytymisen peruste

  • järjestysnumero, jolla asumisoikeus on saatu.


Sopimus voidaan tehdä paperisena tai sähköisesti, eikä sen sisältöä voi yksipuolisesti muuttaa.

Jos sinulla tulee asumisaikana asumisoikeusyhteisön kanssa erimielisyyksiä sopimusehdoista, neuvontaa antavat

Lait

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 7 §

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.