Skip to main content

Aso-termit tutuiksi

Aso-termi

Termin selitys

Ara

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen lyhenne

Aso, aso

asumisoikeus

asumisoikeus

hallintaoikeus asumisoikeusasuntoon

asumisoikeusasunnon tarve

Ennen kuin asumisoikeussopimus voidaan tehdä, asumisoikeusyhteisö selvittää, onko sinulla asumisoikeusasunnon tarve. Tarve riippuu sinun ja perheesi varallisuudesta sekä siitä, omistatteko asumistarvettanne vastaavan asunnon.

Asumisoikeusasunnon tarve todetaan varallisuusselvityksellä.

asumisoikeusasunto

Asumisoikeusyhteisön omistama asunto, johon voi saada hallintaoikeuden.

asumisoikeusyhdistyslaki

Laki asumisoikeusyhdistyksistä (1072/1994)

asumisoikeuslaki

Laki asumisoikeusasunnoista (393/2021)

asumisoikeussopimus

kirjallinen sopimus asumisoikeusasunnosta

asumisoikeusyhdistys

Asumisoikeusasuntojen omistamiseen perustettu yhdistys, jonka jäseninä asumisoikeusasukkaat ovat ja siten päättävät toiminnasta.

asumisoikeusyhteisö

Asumisoikeusasuntojen omistaja, joka voi olla osakeyhtiö tai asumisoikeusyhdistys.

asumisoikeusyhtiö

Osakeyhtiö, joka omistaa asumisoikeusasuntoja.

asuntohakemus

Hakemus, jolla haetaan vapautuvaa tai valmistuvaa asumisoikeusasuntoa asumisoikeusyhteisöltä.

hakualue

Pääkaupunkiseudun eli PKS-hakualueeseen kuuluvat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen.

Kaikki muut kunnat muodostavat oman hakualueen.

järjestysnumero

Numero, joka tarvitaan asumisoikeusasunnon hakemiseen. Numero haetaan Aran järjestysnumerorekisteristä.

järjestysnumerorekisteri

Aran ylläpitämä rekisteri, josta voit hakea järjestysnumeron asumisoikeusasunnon hakemiseen.

tarjous

Asumisoikeusyhteisön edustaja (myyjä) tarjoaa asuntoja hakijoille järjestysnumeron mukaisessa järjestyksessä, usealle hakijalle samanaikaisesti.

tarjouskierros

Tarjous asunnosta on voimassa myyjän ilmoittaman ajan, jonka aikana sinun pitää vastata oletko kiinnostunut asunnosta. Jos ensimmäisellä tarjouskierroksella ei tule varausta, järjestetään uusi tarjouskierros.

varallisuus

Varallisuutta ovat mm. omistusasunto, pörssiosakkeet, rahastosijoitukset, pankkitalletukset, osuudet kiinteistöyhtymiin tai kiinteistöihin, metsätilat jne. Kulutushyödykkeitä, kuten perheen autoja, ei huomioida. Varallisuuden käyvästä arvosta vähennetään velat.

varallisuusraja

Asumisoikeusyhteisö määrittelee varallisuusrajan. Perheesi 18–54-vuotiaiden varallisuuden määrä vähennettynä veloilla voi olla enintään 50 % haetun asumisoikeusasunnon tai sitä vastaavan omistusasunnon hinnasta.

Varallisuusrajan voi ylittää poikkeustapauksessa. Esimerkiksi silloin, jos asuntoon ei löydy markkinoinnista huolimatta ehdot täyttävää asumisoikeuden haltijaa.

varallisuusselvitys

Ennen kuin asumisoikeussopimus voidaan tehdä, asumisoikeusyhteisö pyytää sinulta, sekä kanssasi muuttavilta 18–54-vuotiailta viimeisimmän esitäytetyn veroilmoituksen sekä varallisuusselvityslomakkeen täytettynä. Yhteisö voi pyytää lisäksi tarvittavia selvityksiä varallisuuden käyvästä arvosta ja/tai veloista.

varaus

Jos kiinnostut asunnosta ja sinulla on hakijoista pienin järjestysnumero tarjouskierroksella, asunto varataan sinulle.

varausmaksu

Sinulta voidaan periä varauksesta maksu, joka hyvitetään, kun solmit asumisoikeussopimuksen. Jos perut varauksen, saatat menettää varausmaksun.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.