Skip to main content

Asumisoikeusasuntojen sijaintikunnat

Asumisoikeusasuntoja on rakennettu valtion tuella suurimpiin kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin, joissa on kysyntää ja tarvetta tällaiselle asumismuodolle. Samalla paikkakunnalla voi toimia useita eri asumisoikeusyhteisöjä.

Lisätietoa kunnan alueella toimivista asumisoikeusyhteisöistä löydät kuntien verkkosivuilta.

Kunnat ja niiden verkkosivut

Aran asuntomarkkinakatsaus

Katsaus asumisoikeusasuntoihin eli aso-asuntoihin tarkastelee niiden markkinatilannetta ja käyttövastikkeita aso-indeksin avulla. Katsaus julkaistaan kerran vuodessa asumisoikeusyhteisöiltä kerättyjen tietojen pohjalta.

Lataa asuntomarkkinakatsaus 2/2023: asumisoikeusasunnot (pdf)

Lisää aiheesta

Asumisoikeusasuntojen omistajat

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.