Skip to main content

Kenelle asumisoikeusasuminen sopii?

Asumisoikeusasuminen joustaa elämäntilanteesi mukaan.

Asumisoikeusasuminen sopii hyvin elämän eri vaiheisiin. Kun elämäntilanteesi muuttuu, voit vaihtaa asuntoa tarpeitasi vastaavaksi tai luopua asunnosta kolmen kuukauden irtisanomisajalla.

Asumisoikeusasunto on hyvä valinta esimerkiksi

  • itsenäistyville, 18 vuotta täyttäneille nuorille

  • muuttaessasi toiselle paikkakunnalle

  • tilantarpeesi kasvaessa esimerkiksi etätöiden tekemisen vuoksi

  • perhettä perustaessasi tai perheesi kasvaessa

  • lasten muuttaessa pois kotoa

  • erotilanteissa

  • ikääntyessäsi.

Asumisoikeusasunto on tarkoitettu asumisoikeuden haltijan ja hänen perheensä vakinaiseen asumiseen. Asuntoa voi hakea kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt. Tulorajoja ei ole, mutta hakijaperhe ei saa omistaa hakualueella omistusasuntoa eikä sillä saa olla varoja sellaisen hankkimiseen.

Asunnot voivat olla myös haettavana rajatulle ryhmälle, kuten esimerkiksi yli 55-vuotiaille.

Laissa määritelty asunnon tarve

Asumisoikeusasunnon hakijalla ja hänen perheellä tulee olla asumisoikeuslaissa määritelty tarve asumisoikeusasunnolle. Tarve täyttyy, jos sinulla tai kanssasi muuttavalla 18–54-vuotiaalla perheenjäsenellä ei ole asumistarpeen tyydyttävää omistusasuntoa tai varallisuutta asunnon hankkimiseen.

Jos olet asumisoikeusasunnon vaihtaja tai 55 vuotta täyttänyt asumisoikeusasunnon hakija, nämä tarve-edellytykset eivät koske sinua.

Lisää aiheesta

Asunnon tarve ja varallisuus

Asunnon vaihtaminen

Lait (Finlex)

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 13 § Asumisoikeusasunnon tarve

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.