Skip to main content

Asuntotarjous ja asunnon varaaminen

Asuntotarjous

Asumisoikeusyhteisöt tarjoavat valmistuvia ja vapautuvia asuntoja hakijoille järjestysnumeron mukaisessa järjestyksessä. Tarkemmat ohjeet asunnon hakemiseen löydät yhteisöjen verkkosivuilta.

Myyjät tarjoavat asuntoja usealle hakijalle samanaikaisesti. Tilannetta, jolloin useat hakijat saavat asuntotarjouksen, kutsutaan tarjouskierrokseksi. Tarjouskierroksen voimassaoloaikana sinun pitää vastata tarjoukseen ja kertoa, oletko kiinnostunut asunnosta.

Jos taas kiinnostut haettavana olevasta asunnosta sen jälkeen kun tarjouskierros on jo alkanut, et voi päästä mukaan meneillään olevalle tarjouskierrokselle. Jos meneillään olevalla tarjouskierroksella ei löydy asukasta, olet mukana seuraavalla tarjouskierroksella.

Asunnon varaaminen

Asunto varataan sinulle, jos

  • olet mukana tarjouskierroksella,

  • sinulla on pienin järjestysnumero ja

  • olet hyväksynyt tarjouksen.

Tässä vaiheessa yhteisö tarkistaa, että olet oikeutettu saamaan asunnon ja solmimaan asumisoikeussopimuksen.

Sopimuksen tekijää ja perhettä koskevat ehdot

Sopimuksen solmijan on oltava 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen tai Suomen kansalaiseen rinnastettava henkilö.

Sinulla (sopimuksen solmijalla) ja 18–54-vuotiailla asuntoon muuttavilla perheenjäsenillä saa olla varallisuutta, mutta vain enintään 50 % vastaavanlaisen asunnon hinnasta. Asumisoikeusyhteisö määrittelee varallisuusrajan

  • vastaavan kokoisen vanhan osakeasunnon hinnasta Tilastokeskuksen ylläpitämien hintatilastojen perusteella tai

  • siitä hinnasta, minkä Ara on asumisoikeusasunnolle hyväksynyt rahoitusvaiheessaan.

Tilanteet, jolloin varallisuudella ei ole vaikutusta asunnon saamiseen:

  • Jos kaikki perheenjäsenet ovat yli 55-vuotiaita, omistusasunto ja varallisuuden määrä eivät vaikuta asunnon saamiseen.

  • Jos vaihdat asumisoikeusasunnosta toiseen, omistusasunto ja varallisuutesi määrä eivät vaikuta asunnon vaihtoon.

Tulosi eivät vaikuta asunnon saamiseen.

Lisää aiheesta

Asumisoikeusasuntojen omistajat

Asunnon tarve ja varallisuus

Vanhojen osakeasuntojen hintaindeksi, taulukko 13mp (Tilastokeskus)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.