Skip to main content

Järjestysnumeron hakeminen

Tarvitset asumisoikeusasunnon hakemiseen järjestysnumeron, joka haetaan Aran järjestysnumerorekisteristä.

Tutustu tämän sivun ohjeeseen ennen kuin haet järjestysnumeroa.

  • Järjestysnumerorekisteriin kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

  • Järjestysnumeron hakijan on oltava täysi-ikäinen.

  • Järjestysnumero maksaa 9,20 euroa, ja se on voimassa kaksi vuotta.

  • Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi voimassa oleva järjestysnumero kerrallaan.

  • Järjestysnumero kertoo sijoituksesi samaa asuntoa hakevien joukosta. Pienimmällä numerolla oleva hakija on oikeutettu saamaan asunnon, jos muut edellytykset täyttyvät.

  • Järjestysnumerot eivät muodosta asunnonhakujonoa.

Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta

Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta, tulosta ja täytä järjestysnumerohakemus ja maksa järjestysnumeron maksu. Hakemuksen voit tulostaa itse, tai noutaa kunnan tai valtion palvelupisteestä. Maksamiseen tarvittavat tiedot kerrotaan hakemuslomakkeen lopussa. Lähetä hakemus ja maksukuitti Araan.

Ara käsittelee paperihakemukset saapumisjärjestyksessä.

Jos asumisoikeusyhteisö hakee järjestysnumeron puolestasi

Tietyt asumisoikeusyhteisöjen edustajat voivat hakea järjestysnumeroa puolestasi. Sinun täytyy joko maksaa järjestysnumero etukäteen tai sopia asumisoikeusyhteisön edustajan kanssa järjestysnumeron maksusta. Jos maksat numeron etukäteen, tässä maksun tiedot:

Maksun saaja: Ara

Pankkiyhteys

Nordea: FI79 1660 3000 1118 26

Danske Bank: FI68 8000 1900 0497 02

Summa 9,20 euroa

Kirjoita maksun viestiksi sana Järjestysnumero ja hakijan/hakijoiden nimi.

Voit hakea numeroa yksin tai muiden kanssa

Voit hakea järjestysnumeron yksin tai yhdessä muiden hakijoiden kanssa. Jos haluatte hakea yhteisen järjestysnumeron, yksi hakija täyttää hakemuksen ja lisää hakemukseen kanssahakijoiden tiedot. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi voimassa oleva järjestysnumero kerrallaan.

Mukana muuttavien perheenjäsenten tiedot

Täytä järjestysnumerohakemukseen mukana muuttavien perheenjäsenten tiedot. Nämä tiedot kysytään asuntopoliittisia suunnitelmia varten.

Alle 18-vuotiaista kysytään lukumäärä. Yli 18-vuotiaista mukana muuttavista pitää ilmoittaa nimi ja henkilötunnus, paitsi jos järjestysnumero on haettu yhdessä näiden henkilöiden kanssa. Jos esimerkiksi puolisoilla on yhteinen järjestysnumero, puolison tietoja ei tarvitse ilmoittaa erikseen.

Mukana muuttavat yli 18-vuotiaat voivat hakea itselleen omaa järjestysnumeroa niin halutessaan.

Asumistoive

Hakemuksella kysytään asumistoivetta. Asumistoivetiedot kerätään asuntopoliittisia suunnitelmia varten.

Järjestysnumerohakemuksella antamasi asumistoivetiedot eivät vaikuta asuntohakemukseesi eikä sinun tarvitse hakea ilmoittamiesi toiveiden mukaisia asuntoja.

Maksaminen ja numeron saaminen

Maksa järjestysnumero hakemisen yhteydessä verkkomaksuna. Kun maksu on rekisteröitynyt palveluun, saat järjestysnumeron.

Näet oman järjestysnumerosi heti sen myöntämisen jälkeen järjestysnumerorekisteristä, ja saat siitä tiedon tekstiviestillä. Tieto järjestysnumerosta tulee myös Suomi.fin viestitoiminnon kautta joko sähköpostitse tai kirjepostilla riippuen omista Suomi.fi-asetuksista.

Lue lisää Suomi.fi -viesteistä

 

Kun olet saanut järjestysnumeron, tee asuntohakemus asumisoikeusyhteisölle, jonka asunnosta olet kiinnostunut.

Voit valtuuttaa toisen henkilön hakemaan järjestysnumeron puolestasi.

Lisää aiheesta

Lisätietoja valtuuksista (Suomi.fi)
Valtuuta toinen henkilö tai yhteisö hakemaan järjestysnumeroa puolestasi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.