Skip to main content

Asumisoikeusmaksun palautus

Jos haluat luopua asumisoikeudestasi, sinun pitää ilmoittaa irtisanomisesta asumisoikeusyhteisölle sopimuksen mukaisesti. Jos yhteisö ei löydä uutta asumisoikeuden haltijaa kolmessa kuukaudessa, se joutuu lunastamaan asumisoikeuden ja palauttamaan sinulle asumisoikeusmaksun.

Asumisoikeusmaksun palautuksena maksetaan

  • huoneistosta asumisoikeutta perustettaessa suoritettu ensimmäinen asumisoikeusmaksu

  • indeksikorotus, joka vastaa ensimmäisen asumisoikeusmaksun suorittamisen jälkeen tapahtunutta rakennuskustannusindeksin muutosta

  • huoneiston hallinta-aikana tehtyjen tai rahoitettujen kohtuullisten parannusten arvo luovutushetkellä (laskentaperusteet tarkemmin: 56 §).


Parannustöiden hyväksyttävyys kannattaa selvittää asumisoikeusyhteisön kanssa jo siinä vaiheessa, kun haet niille lupaa. Yhteisöillä on erilaisia käytäntöjä myös kuoletusajan eli sen suhteen, mikä parannustöiden arvo on luovutushetkellä.

Siltä, jolle asumisoikeusyhteisö luovuttaa lunastetun asumisoikeuden, yhteisö saa periä enintään maksamansa asumisoikeusmaksun palautuksen (57.2 §).

Asumisoikeusmaksun palautukseen tehdään rakennuskustannusindeksin mukainen tarkistus myös rakenteilla olevissa kohteissa. Indeksitaulukot löytyvät Tilastokeskuksen verkkosivustolta.

Asumisoikeusmaksun palautuksen laskentakaava

Asumisoikeusmaksun palautus lasketaan kaavalla (C:B) x A, jossa:

  • A = asunnosta maksettu ensimmäinen asumisoikeusmaksu (pysyy vakiona)

  • B = sen ajankohdan viimeisin julkaistu rakennuskustannusindeksin pisteluku, kun asumisoikeusasunnosta on maksettu ensimmäinen asumisoikeusmaksu. Jos asumisoikeusmaksu on maksettu erissä, indeksin pisteluku määräytyy ensimmäisen erän erääntymispäivän mukaan.

  • C = viimeisin julkaistu rakennuskustannusindeksin pisteluku siltä ajankohdalta, kun irtisanomisilmoitus on saapunut asumisoikeusyhteisölle.


Jos rakennuskustannusindeksi on laskenut, palautettava asumisoikeusmaksu voi olla pienempi kuin sisään muuttaessa maksettu asumisoikeusmaksu. Asumisoikeusmaksun palautus ei kuitenkaan koskaan ole pienempi kuin asunnon ensimmäinen asumisoikeusmaksu (A).

Lisää aiheesta

Rakennuskustannusindeksi (Tilastokeskus)

Lait (Finlex)

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 56 § Asumisoikeusmaksun palautus

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 57.2 § Asumisoikeudesta luopuminen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.