Skip to main content

Asunnon vaihtaminen

Voit vaihtaa joustavasti asumisoikeusasuntoa elämäntilanteesi muuttuessa.

Asunnon vaihto toisen asukkaan kanssa

Jos vaihdat asuntoa toisen asukkaan kanssa, et tarvitse järjestysnumeroa eikä sinun tarvitse toimittaa varallisuusselvitystä.

Asunnon vaihto uuteen tai vapautuvaan asuntoon

Jos vaihdat asuntoa rakenteilla olevaan tai vapautuvaan asuntoon, tarvitset järjestysnumeron. Varallisuusselvityksiä ei kuitenkaan tarvitse toimittaa yhteisölle.

Asunnon vaihto oman taloyhtiön asunnosta toiseen

Jos vaihdat asuntoa oman taloyhtiön asunnosta toiseen, et tarvitse järjestysnumeroa eikä sinun tarvitse toimittaa varallisuusselvitystä.

Jos oman taloyhtiön samaan asuntoon on useita kiinnostuneita vaihtajia, valitaan se hakija, jonka asumisoikeussopimus on vanhin. Jos sopimukset on allekirjoitettu samana päivänä, ratkaistaan etusija sopimukseen merkityn järjestysnumeron perusteella (17.4 §).

Lisää aiheesta

Järjestysnumeron hakeminen

Lait (Finlex)

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 14 § Poikkeukset asumisoikeusasunnon tarve-edellytyksestä

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 17.4 § Asumisoikeuden haltijan valinta

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.