Skip to main content

Sopimuksen purkaminen

Asumisoikeusyhteisö voi purkaa asumisoikeuden haltijan asumisoikeussopimuksen, jos tämä

  • jättää maksamatta asumisoikeusmaksun tai käyttövastikkeen säädetyssä ajassa

  • luovuttaa huoneiston tai osan siitä asumisoikeuslain vastaisesti

  • käyttää huoneistoa muuhun tarkoitukseen kuin asumiseen

  • viettää häiritsevää elämää

  • laiminlyö velvollisuutensa pitää huolta huoneistosta

  • ei noudata terveyden ja järjestyksen säilymiseksi asetettuja säädöksiä ja sääntöjä.

Lait (Finlex)

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 8 luku

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.