Skip to main content

Luovutukset

Asumisoikeuden tai osuuden voi luovuttaa, jos asumisoikeuden haltija on itse asunut huoneistossa vähintään kaksi vuotta.

Luovutuksen voi tehdä

  • puolisolle

  • lähisukulaiselle

  • perheenjäsenelle, joka asuu vakinaisesti huoneistossa.

Luovutuksiin liittyy rajoituksia, joten ole aina ensin yhteydessä omaan asumisoikeusyhteisöösi ja selvitä tarkemmat ehdot.

Lait (Finlex)

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 57 § Asumisoikeudesta luopuminen

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 30 § Huoneiston hallinnan luovutus

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.