Skip to main content

Vuokraus ja hallinnan luovutus

Asumisoikeuden haltijana saat luovuttaa huoneiston väliaikaisesti toisen käytettäväksi, jos oleskelet toisella paikkakunnalla tilapäisesti työn, opintojen tai muun vastaavan syyn takia, tai jos luovuttamiseen on muu erityinen syy.

Voit luovuttaa huoneiston toisen käytettäväksi yhtäjaksoisesti enintään kahdeksi vuodeksi.

Sinun on ilmoitettava hallinnan luovutuksesta eli vuokraamisesta ja sen kestosta kirjallisesti asumisoikeusyhteisölle.

Asuntoa ei voi luovuttaa edelleen vuokrattavaksi

Asumisoikeusasunnot on tarkoitettu vakinaiseen asumiseen. Et siis voi luovuttaa asuntoasi

  • ammattimaiselle toimijalle edelleen vuokrattavaksi

  • majoitustoimintaan, kuten Airbnb-majoitukseen

  • muuhun vakinaisesta asumisesta poikkeavaan käyttöön.

Osa asunnosta vuokralle

Jos asut itse huoneistossa, saat luovuttaa siitä enintään puolet vuokralaisen käytettäväksi.

Vastuut

Asumisoikeuden haltijana vastaat sopimuksesi mukaisista velvollisuuksista sekä mahdollisista vahingoista asumisoikeusyhteisölle, vaikka olisit antanut asunnon vuokralle.

Vuokralainen vastaa aiheuttamistaan vahingoista asumisoikeuden haltijalle eli sinulle.

Lait (Finlex)

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.