Skip to main content

Luovu järjestysnumerosta

Järjestysnumero on voimassa kaksi vuotta. Sen jälkeen numero poistuu automaattisesti käytöstäsi.

Jos haluat luopua numerostasi ennen kuin sen voimassaoloaika päättyy, voit luopua siitä järjestysnumerorekisterissä.

Vain omasta numerostaan voi luopua

Jos järjestysnumerolla on muita haltijoita, numero säilyy muiden käytössä, vaikka yksi hakija luopuisi numerostaan. Jos kaikki haluavat luopua numerostaan, jokaisen täytyy tehdä se itse.

Missä tilanteissa luopumista voi tarvita?

Luopumistarve voi johtua esimerkiksi erosta. Yhteisestä järjestysnumerosta halutaan luopua, mutta jättää järjestysnumero voimaan toiselle osapuolelle. Toisen on silloin luovuttava järjestysnumerosta. Luopumisen jälkeen numero jää voimaan toiselle alkuperäisen määräajan mukaisesti. Vaihtoehtoisesti molemmat osapuolet voivat luopua yhteisestä järjestysnumerosta ja hakea itselleen kokonaan uudet järjestysnumerot.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.