Skip to main content

Boendeförvaltning i bostadsrättsbostäder

En innehavare av bostadsrätt har rätt att delta i förvaltningen och beslutsfattandet som gäller bostadsrättshuset samt att av ägaren få information om husets angelägenheter i enlighet med bestämmelserna i lagen om bostadsrätt (393/2021). Bestämmelserna om ägarens och bostadsrättshavarnas boendeförvaltning finns i femte kapitlet i lagen om bostadsrätt.

Bostadsrättsinnehavaren kan utöva dessa rättigheter t.ex. vid bostadsstämma eller bostadskommission, styrelse och samarbetsorgan. En invånare kan dessutom vara övervakare eller förtroendevald.

Om bostadsrättsföreningar har stiftats en egen lag (1072/1994), vilket innebär att invånarförvaltningen enligt lagen om bostadsrätt inte gäller dem.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.