Skip to main content

Bostadsrättsavgift

När du ingår ett bostadsrättsavtal betalar du en bostadsrättsavgift av engångsnatur till bostadsrättssamfundet. Avgiften är 15 procent av bostadens anskaffningspris. Bostadsrättssamfunden bestämmer själva betalningstiden för denna avgift.

Dessutom betalar du månatligen bruksvederlag för bostaden. Bruksvederlagets storlek varierar beroende på bostaden.

När du avstår från din bostadsrätt återbetalas bostadsrättsavgiften till dig. Det belopp som återbetalas beror på förändringarna i byggnadskostnadsindexet.

Bostadsrättsavgiften för den första boende som grund för senare avgifter

När den första bostadsrättshavaren flyttar till en ny bostadsrättsbostad betalar hen bostadens första bostadsrättsavgift. När du säger upp bostadsrätten betalas återbetalningen av bostadsrättsavgiften på basis av denna första avgift och ändringen i byggnadskostnadsindexet.


Exempel på fastställande av den första bostadsrättsavgiften

Anskaffningsvärdet för ett bostadsrättshus i Helsingfors är 10 miljoner euro och räntestödslånet 8,5 miljoner euro (85 %). Husets övriga finansieringsandel, 1,5 miljoner euro, dvs. 15 procent, fås med de boendes bostadsrättsavgifter.

Huset färdigställdes den 1 januari 2014. Huset har flera bostäder och har en total yta på 3 000 m². Den första bostadsrättsavgiften för en 50 kvadratmeter stor bostad fastställs enligt följande:

(1 500 000 euro: 3 000 m²) x 50 m² = 500 euro/m² x 50 m² = 25 000 euro


Mer om ämnet

Återbäring av bostadsrättsavgiften

Byggnadskostnadsindex (Statistikcentralen)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.