Skip to main content

Bekanta dig med bostadsrättstermerna

Bostadsrättsterm

Termens förklaring

Ara

Förkortning av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Aso, aso

bostadsrätt

bostadsrätt

besittningsrätt till bostadsrättsbostad

behov av bostadsrättsbostad

Innan bostadsrättsavtalet kan ingås utreder bostadsrättssamfundet ditt behov av en bostadsrättsbostad. Behovet beror på din och din familjs förmögenhet samt på om ni äger en bostad som motsvarar ert bostadsbehov.

Behovet av en bostadsrättsbostad konstateras genom en förmögenhetsutredning.

bostadsrättsbostad

Bostad som ägs av ett bostadsrättssamfund och som man kan få besittningsrätt till.

lagen om bostadsrättsföreningar

Lagen om bostadsrättsbostäder (1072/1994)

lagen om bostadsrättsföreningar

Lagen om bostadsrättsbostäder (393/2021)

bostadsrättsavtal

skriftligt avtal om bostadsrättsbostad

bostadsrättsförening

En förening som grundats för att äga bostadsrättsbostäder och som de boende är medlemmar i och därmed beslutar om verksamheten.

bostadsrättsförening

Bostadsrättsbostädernas ägare, som kan vara ett aktiebolag eller en bostadsrättsförening.

bostadsrättsbolag

Aktiebolag som äger bostadsrättsbostäder.

bostadsansökan

Ansökan med vilken man ansöker om en bostadsrättsbostad som blir ledig eller färdigbyggd.

ansökningsområde

Huvudstadsregionens, dvs. HSR-ansökningsområdet, omfattar Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

Alla andra kommuner bildar ett eget ansökningsområde.

ordningsnummer

Numret som behövs för att ansöka om bostadsrättsbostad. Numret hämtas från ARAs ordningsnummerregister.

Du kan också ansöka om en bostad med det gamla ordningsnumret som kommunen beviljat fram till 31.12.2023 i den kommun där du fått numret.

ordningsnummerregistret

ARAs register, där du från och med 1.9.2023 kan ansöka om ett ordningsnummer för ansökan om bostadsrättsbostad.

offert

En representant för bostadsrättssamfundet (säljaren) erbjuder bostäder åt de sökande i ordningsnummerordning, åt flera sökande samtidigt.

offertrunda

Offert om bostaden gäller under den tid som säljaren meddelat att du ska svara om du är intresserad av bostaden. Om det inte kommer någon reservering under den första offertrundan ordnas en ny offertrunda.

förmögenhet

Till förmögenheten hör bl.a. ägarbostad, börsaktier, fondplaceringar, bankdepositioner, andelar i fastighetssamfund eller fastigheter, skogsfastigheter osv. Konsumtionsnyttigheter, såsom bilar i familjen, beaktas inte. Skulder dras av från förmögenhetens gängse värde.

förmögenhetsgräns

Bostadsrättssamfundet fastställer förmögenhetsgränsen. Beloppet av förmögenhet hos 18–54-åringarna i din familj med avdrag för skulder kan vara högst 50 procent av priset på den bostadsrättsbostad eller motsvarande ägarbostad som ansökan gäller.

I undantagsfall kan förmögenhetsgränsen överskridas. Till exempel om man trots marknadsföringen inte hittar en bostadsrättshavare som uppfyller villkoren.

förmögenhetsutredning

Innan bostadsrättsavtalet kan ingås ber bostadsrättssamfundet dig samt de 18–54-åringar som flyttar med dig att fylla i er senaste förhandsifyllda skattedeklaration och förmögenhetsutredningsblanketten. Samfundet kan dessutom begära behövliga utredningar om förmögenhetens gängse värde och/eller skulder.

reservering

Om du är intresserad av bostaden och du har det minsta ordningsnumret under offertrundan, bokas bostaden till dig.

reserveringsavgift

En avgift kan tas ut av dig för reserveringen. Avgiften gottgörs när du ingår ett bostadsrättsavtal. Om du avbokar din reservering kan du förlora reserveringsavgiften.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.