Skip to main content

Bostadsrättsbostädernas ägare

Bekanta dig med bostadsrättssamfundens bostadsutbud via länkarna nedan och skicka din bostadsansökan till det samfund vars bostäder du är intresserad av och vill få bostadserbjudanden för.

I Finland finns cirka 54 000 bostadsrättsbostäder och de ägs av 20 olika bostadsrättssamfund. Största delen av samfunden är aktiebolag och fem är bostadsrättsföreningar, där bostadsrättshavarna som medlemmar i föreningen beslutar om verksamheten.

Bostadsrättssamfund

Samfundets webbplats

Samfundets ägare

Asoasunnot Yrjö ja Hanna Oy

www.yrjojahanna.fi

Yrjö ja Hanna -säätiö sr

Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti

www.suomenomakoti.fi

bostadsrättshavare

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy

www.asuntosaatio.fi

Asuntosäätiö

AVAIN Asumisoikeus Oy

www.avainasunnot.fi

AVAIN Holding Oy

Avo-Asumisoikeus Oy

www.avoasunnot.fi

Pirkanmaan Avo-Asunnot Oy

ES-Laatuasumisoikeus Oy

www.es-laatuasunnot.fi

ES-Laatuasunnot Oy

Helsingin Asumisoikeus Oy (HASO)

www.haso.fi

Helsingfors stad

Helsingin Seudun Asumisoikeusyhdistys (HELAS)

www.helas.fi

bostadsrättshavare

Jyväskylän Seudun Asumisoikeusyhdistys

www.facebook.com/jysasyhdistys

bostadsrättshavare

Kanta-Suomen Asumisoikeusyhdistys

www.ksasumisoikeus.fi

bostadsrättshavare

KAS asumisoikeus Oy

www.asokas.fi

KAS asunnot Oy

Mangrove Asumisoikeus Oy

www.mangrove.fi

Mangrove Yhtiöt Oy

Mikkelin Asumisoikeus Oy

www.mikkelinasumisoikeus.fi

S:t Michel stad

Oy Vaasan Asumisoikeus-Vasa Bostadsrätt Ab

www.vaasanasumisoikeus.com

Vasa stad

Siilinjärven Asumisoikeus Oy

www.siilinjarvenasumisoikeus.fi

Siilinjärven Kotipolku Oy

TA-Asumisoikeus Oy

www.ta.fi

TA-Yhtymä Oy

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy (VASO)

www.vaso.fi

Åboregionens kommuner

Varttuneiden Asumisoikeusyhdistys Jaso

www.jasoasunnot.com

bostadsrättshavare

YH-Asumisoikeus Länsi Oy

www.yhkodit.fi

YH-Antura Oy

Virkkula Asumisoikeus Oy

www.virkkulankyla.fi

Kuusikkoaho Oy

Mer om ämnet

https://aradigiaspa.atlassian.net/wiki/pages/createpage.action?spaceKey=JTA&title=%28v8-sv%29%20Kommuner%20d%C3%A4r%20bostadsr%C3%A4ttsbost%C3%A4derna%20%C3%A4r%20bel%C3%A4gna&linkCreation=true&fromPageId=391872537

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.