Skip to main content

För vem lämpar sig bostadsrättsboende?

Bostadsrättsboende är flexibelt enligt din livssituation.

Bostadsrättsboende lämpar sig bra för livets olika skeden. När din livssituation förändras kan du byta bostad så att den motsvarar dina behov eller avstå från bostaden med tre månaders uppsägningstid.

En bostadsrättsbostad är ett bra val till exempel

  • för unga som blir självständiga och har fyllt 18 år

  • när du flyttar till en annan ort

  • när ditt utrymmesbehov ökar till exempel på grund av distansarbete

  • när du bildar familj eller när din familj växer

  • när dina barn flyttar hemifrån

  • vid skilsmässa

  • när du blir äldre.

En bostadsrättsbostad är avsedd för stadigvarande boende av bostadsrättshavaren och dennes familj. Vem som helst som har fyllt 18 år kan ansöka om bostad. Det finns inga inkomstgränser, men den sökande familjen får inte äga en ägarbostad i området och får inte ha medel för att skaffa en sådan.

Bostäderna kan också vara tillgängliga för en begränsad grupp, till exempel för personer över 55 år.

Behov av bostad som definieras i lagen

Den som ansöker om bostadsrättsbostad och dennes familj ska ha ett sådant behov av bostadsrättsbostad som definieras i bostadsrättslagen. Behovet uppfylls om du eller en familjemedlem i åldern 18–54 år som flyttar med dig inte har en nöjaktig ägarbostad eller förmögenhet för att skaffa en bostad.

Om du byter bostadsrättsbostad eller ansöker om en bostadsrättsbostad och har fyllt 55 år gäller dessa behovskrav inte dig.

Mer om ämnet

Behov av bostad och förmögenhet

Byte av bostad

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 13 § Behov av bostadsrättsbostad

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.