Skip to main content

Vad innebär bostadsrätt?

Bostadsrätten är en mellanform av hyresboende och ägarboende.

Bostadsrätt är ett alternativ till att hyra eller äga en bostad. Det är en flexibel boendeform där du inte behöver ett stort lån. Du äger inte bostaden, men du njuter av besittningsrätten: du kan till exempel renovera bostaden som du vill och påverka gemensamma ärenden.

Fördelen är bekymmerslöshet och ekonomisk riskfrihet

Bostadsrättsboendet ligger närmare hyresboendet än ägarbostäderna eftersom du inte äger bostaden och inte kan lösa in den. Du löper ingen risk av att bostaden säljs, eftersom du återbetalas bostadsrättsavgiften justerad med byggnadskostnadsindex när du avstår från bostaden.

Bostadsrättsboende är en relativt bekymmerslös och riskfri boendeform där boendekostnaderna ofta är lägre än för en fritt finansierad hyresbostad. Under boendetiden betalar du ett bruksvederlag för bostadsrättsbostaden som är lägre än den allmänna hyresnivån. Du har bra boendetrygghet samt möjligheter att delta i och påverka ärenden som gäller ditt eget boende.

Bostadsrätten definieras i lagen

Enligt den officiella definitionen är en bostadsrätt en rätt att mot bostadsrättsavgift besitta en bostadslägenhet och eventuellt andra lokaler i ett bostadsrättshus som överlåtits till en fysisk person. Bostadsrätten grundas genom ett avtal mellan bostadsrättshusets ägare och bostadsrättshavaren (bostadsrättsavtal) (1 §).

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 1 § Bostadsrätt

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.