Skip to main content

Bostadserbjudande och bostadsreservering

Bostadserbjudande

Bostadsrättssamfunden erbjuder de sökande bostäder som blir färdiga och lediga i ordningsnummerordning. Närmare anvisningar om hur du ansöker om bostad finns på samfundens webbplatser.

Säljarna erbjuder bostäder åt flera sökande samtidigt. En situation där flera sökande får ett bostadserbjudande kallas offertrunda. Du ska svara på erbjudandet inom offertrundans giltighetstid och berätta om du är intresserad av bostaden.

Om du däremot är intresserad av en ledigförklarad bostad efter att offertrundan redan har inletts kan du inte delta i den pågående offertrundan. Om man inte hittar en boende under den pågående offertrundan är du med i nästa offertrunda.

Bostadreservering

Bostaden reserveras till dig om

  • du deltar i offertrundan,

  • du har det lägsta ordningsnumret och

  • du har godkänt erbjudandet.

I detta skede kontrollerar samfundet att du har rätt att få en bostad och ingå ett bostadsrättsavtal.

Villkor som gäller avtalsparten och familjen

Avtalet ska ingås av en finsk medborgare som fyllt 18 år eller av en person som kan jämställas med en finsk medborgare.

Du (den som ingår avtalet) och familjemedlemmar i åldern 18–54 som flyttar in i bostaden får ha förmögenhet, men högst 50 procent av priset på en motsvarande bostad. Bostadsrättssamfundet fastställer förmögenhetsgränsen från priset på en gammal aktiebostad av motsvarande storlek. Priset fastställs utifrån Statistikcentralens prisstatistik eller utifrån det pris som ARA har godkänt för bostadsrättsbostaden i sitt finansieringsskede.

Situationer där förmögenheten inte påverkar möjligheterna att få bostad:

  • Om alla familjemedlemmar är över 55 år påverkar en ägarbostad och förmögenheten inte erhållandet av bostaden.

  • Om du byter från en bostadsrättsbostad till en annan påverkar en ägarbostad och din förmögenhet inte bytet av bostad.


Dina inkomster påverkar inte möjligheterna att få en bostad.

Mer om ämnet

Bostadsrättsbostädernas ägare

Bostadsbehov och förmögenhet

Prisindex för gamla aktiebostäder, tabell 13mp (Statistikcentralen)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.