Skip to main content

Snabbanvisning: Så här ansöker du om en bostadsrättsbostad

1. Sök ordningsnummer

Du behöver ett ordningsnummer för att ansöka om en bostadsrättsbostad.

Fyll i ansökan i ordningsnummerregistret och betala ordningsnumret. Du får tillgång till numret genast. Du behöver bankkoder eller mobilcertifikat för att uträtta ärendet.

Läs mer

ARA delar ut ordningsnumren som löpande numrering i den ordning som ansökan inkommit. Ordningsnumret anger den sökandens ställning bland dem som är intresserade av samma bostad. Den av de sökande som har det minsta numret står först i kö till bostaden i fråga.

Ordningsnumret kostar 9,20 euro och gäller i två år.

Du kan få en bostadsrättsbostad med ett ordningsnummer. Om du senare vill ansöka om en annan bostadsrättsbostad måste du ansöka om ett nytt ordningsnummer för det.

Du kan kontrollera ditt ordningsnummer och uppdatera dina kontaktuppgifter genom att logga in i ordningsnummerregistret.


Om du inte har nätbankskoder eller mobilcertifikat kan du ansöka om ordningsnummer med en utskrivbar ansökan.


Frågor?

Kontakta Aras kundservice:

E-post: asumisoikeus@ara.fi

Telefonservice tisdagar kl. 9–11 och onsdagar kl. 12–14

tfn 029 525 0990

2. Sök bostad

När du har fått ett ordningsnummer ska du göra en bostadsansökan till bostadsrättssamfundet.

Läs mer

Bostadsrättsbostäder ägs av olika samfund, såsom aktiebolag och bostadsrättsföreningar. Bekanta dig med utbudet av bostadsrättsbostäder och gör en bostadsansökan. Ansökan görs i allmänhet på nätet. Om du inte kan göra ansökan via webbplatsen, kontakta samfundet.


Om du vill ansöka om bostäder från flera olika samfund ska du göra en egen ansökan till varje samfund.

3. Vänta på bostadserbjudande

När du har lämnat in ansökan till bostadsrättssamfundet ska du vänta på bostadserbjudandet.

Läs mer

När du erbjuds en bostad och är intresserad av den, kan du acceptera erbjudandet utan att det binder dig till att köpa bostaden.

Om du har det minsta ordningsnumret av de sökande som godkänt erbjudandet, kontaktar samfundet dig och bokar bostaden till dig.

4. Lämna in nödvändiga utredningar

När du får ett bostadserbjudande ska du lämna in nödvändiga utredningar till bostadsrättssamfundet.

Läs mer

När bostaden har reserverats till dig kontrollerar bostadsrättssamfundet ditt ordningsnummer. Om du är under 55 år kontrollerar samfundet också din förmögenhet.

För att bekräfta valet av boende ska du till samfundet lämna in

  • ifylld blankett för utredning över förmögenhet

  • din senaste förhandsifyllda skattedeklaration

  • eventuella andra bilagor som krävs, om du har förmögenhet.

Utredning över förmögenhet

Gör en utredning över förmögenhet med blankett ARA 66. Blanketten och uppgifter om andra bilagor som krävs finns på sidan Behov av bostad och förmögenhet.


Varje 18–54-åring som flyttar in i bostaden ska lämna in ovan nämnda utredningar.


Om du för närvarande bor i en bostadsrättsbostad och byter till en annan bostadsrättsbostad behöver du inte lämna in utredningar över din förmögenhet, eftersom din förmögenhet inte längre granskas.


Frågor?

Kontakta kundservicen för det ägarsamfund som du har sökt bostad hos.

5. Underteckna avtalet och betala bostadsrättsavgiften

Underteckna avtalet med bostadsrättssamfundet och betala bostadsrättsavgiften till dem.

Läs mer

När bostadsrättssamfundet har godkänt dig som bostadsrättshavare ska du underteckna avtalet med samfundet och betala bostadsrättsavgiften till samfundet.

Utöver bostadsrättsavgiften betalar du månatligen ett bruksvederlag som kan jämföras med hyran för bostaden.


När du undertecknar avtalet kvitteras ditt ordningsnummer som använt.


Du kan bo i din bostadsrättsbostad så länge du vill. Uppsägningstiden för bostaden är tre månader. När du avstår från din bostad återbetalar bostadsrättssamfundet den bostadsrättsavgift du betalat till dig justerad med byggnadskostnadsindex.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.