Skip to main content

Kan jag förlänga giltighetstiden för mitt ordningsnummer?

De ordningsnummer som beviljats av kommunerna går ut 31.12.2023 och deras giltighetstid kan inte förlängas. Från och med början av 2024 kan man ansöka om bostadsrättsbostäder endast med ett ordningsnummer som beviljats av Ara.

De ordningsnummer som Ara beviljat gäller i två år, varefter de går ut automatiskt och deras giltighetstid kan inte förlängas. Om du inte har använt det ordningsnummer som Ara beviljat inom två år efter att du fått det, ska du ansöka om ett nytt nummer.

Ara kan dock på ansökan förnya ordningsnumret för en person med funktionsnedsättning i en situation som avses i 15 § i diskrimineringslagen (1325/2014), om detta är nödvändigt för att få en bostad som motsvarar personens behov.

Lagar (Finlex)

Diskrimineringslag 1325/2014, 15 § Rimliga anpassningar för att likabehandling för personer med funktionsnedsättning ska uppnås

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.