Skip to main content

Återbäring av bostadsrättsavgiften

Om du vill avstå från din bostadsrätt ska du meddela bostadsrättssamfundet om uppsägningen enligt avtalet. Om samfundet inte hittar en ny bostadsrättshavare inom tre månader måste samfundet lösa in bostadsrätten och återbetala bostadsrättsavgiften till dig.

Som återbäring av bostadsrättsavgiften betalas

  • den första bostadsrättsavgiften som betalades för lägenheten när bostadsrätten grundades

  • indexjusteringen av bostadsrättsavgiften som motsvarar den förändring av byggnadskostnadsindex som skett efter det att den första avgiften betalades

  • värdet av skäliga förbättringar som gjorts eller finansierats vid lägenhetens överlåtelsetidpunkten (beräkningsgrunderna närmare: 56 §).


Det lönar sig att utreda om förbättringsarbetena är godtagbara med bostadsrättssamfundet redan när du ansöker om tillstånd för dem. Samfunden har olika praxis även i fråga om amorteringstiden, dvs. värdet på förbättringsarbetena vid överlåtelsetidpunkten.

Av den till vilken bostadsrättssamfundet överlåter en inlöst bostadsrätt får samfundet ta ut högst den återbäring av bostadsrättsavgiften som samfundet betalat (57.2 §).

Återbäringen av bostadsrättsavgiften justeras enligt byggnadskostnadsindex även i objekt som är under byggnad. Indextabellerna hittas på Statistikcentralens webbplats.

Formel för att räkna ut återbäringen av bostadsrättsavgiften

Återbäringen av bostadsrättsavgiften beräknas med formeln (C:B) x A, där:

  • A = första bostadsrättsavgiften som betalats för bostaden (är konstant)

  • B = det senaste publicerade poängtalet för byggnadskostnadsindexet vid den tidpunkt då den första bostadsrättsavgiften för bostadsrättsbostaden har betalats. Om bostadsrättsavgiften har betalats i poster, bestäms poängtalet för indexet enligt förfallodagen för den första posten.

  • C = det senaste publicerade poängtalet för byggnadskostnadsindexet från den tidpunkt då anmälan om uppsägning har inkommit till bostadsrättssamfundet.


Om byggnadskostnadsindexet har sjunkit, kan den bostadsrättsavgift som återbetalas vara mindre än den bostadsrättsavgift som betalades vid inflyttningen. Återbetalningen av bostadsrättsavgiften är dock aldrig mindre än bostadens första bostadsrättsavgift (A).

Mer om ämnet

Byggnadskostnadsindex (Statistikcentralen)

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 56 § Återbäring av bostadsrättsavgiften

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 57.2 § Avstående från bostadsrätt

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.