Skip to main content

Byte av bostad

Du kan flexibelt byta bostadsrättsbostad när din livssituation förändras.

Byte av bostad med en annan boende

Om du byter bostad med en annan boende behöver du inget ordningsnummer och du behöver inte lämna in någon  utredning över förmögenhet.

Byte av bostad till en ny bostad eller en bostad som blir ledig

Om du byter bostad till en bostad som är under byggnad eller som blir ledig behöver du ett ordningsnummer. Utredningar över förmögenhet behöver dock inte lämnas till samfundet.

Byte av bostad inom eget bostadsaktiebolag

Om du byter bostad inom det egna bostadsaktiebolaget behöver du inget ordningsnummer och du behöver inte lämna in någon utredning över förmögenhet.

Om det finns flera som är intresserade av att byta till samma bostad i det egna bostadsaktiebolaget, väljs den sökande vars bostadsrättsavtal är äldst. Om avtalen har undertecknats samma dag avgörs företrädet utifrån det ordningsnummer som antecknats i avtalet (17.4 §).

Mer om ämnet

Ansökan om ordningsnummer

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021: 14 § Undantag från kravet på behov av bostadsrättsbostad

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 17.4 § Val av bostadsrättshavare

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.