Skip to main content

Hävning av avtalet

Ett bostadsrättssamfund kan häva bostadsrättshavarens bostadsrättsavtal, om denne

  • inte betalar bostadsrättsavgiften eller bruksvederlaget inom föreskriven tid

  • överlåter lägenheten eller en del av den i strid med bostadsrättslagen

  • använder lägenheten för annat ändamål än boende

  • för ett störande liv

  • försummar sin skyldighet att ta hand om lägenheten

  • följer inte de bestämmelser och regler som utfärdats för att upprätthålla hälsa och ordning.

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 8 kap.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.