Skip to main content

Överlåtelser

Bostadsrätten eller andelen kan överlåtas, om bostadsrättshavaren själv har bott i lägenheten i minst två år.

Överlåtelsen kan göras till en

  • make/maka

  • nära släkting

familjemedlem som är stadigvarande bosatt i lägenheten.

Överlåtelserna är förknippade med begränsningar, så kontakta alltid först ditt eget bostadsrättssamfund och ta reda på närmare villkor.

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 57 § Avstående från bostadsrätt

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 30 § Överlåtelse av besittningen av en lägenhet

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.