Skip to main content

Uthyrning och överlåtelse av besittning

Som bostadsrättshavare får du tillfälligt överlåta lägenheten för någon annan, om du vistas tillfälligt på en annan ort på grund av arbete, studier eller av någon annan motsvarande orsak eller om det finns andra särskilda skäl för överlåtelsen.

Du kan överlåta lägenheten att användas av någon annan utan avbrott för högst två år.

Du ska skriftligen meddela bostadsrättssamfundet om överlåtelsen av besittningen, dvs. om uthyrningen och dess längd.

Bostaden kan inte överlåtas för vidareuthyrning

Bostadsrättsbostäderna är avsedda för stadigvarande boende. Du kan alltså inte överlåta din bostad

  • till en professionell aktör för vidareuthyrning

  • för inkvarteringsverksamhet, såsom Airbnb-inkvartering

  • för annat än stadigvarande boende.

Uthyrning av en del av bostaden

Om du själv bor i lägenheten får du överlåta högst hälften av den till hyresgästens förfogande.

Ansvar

Som bostadsrättshavare ansvarar du för skyldigheterna enligt ditt avtal samt för eventuella skador för bostadsrättssamfundet, även om du har hyrt ut bostaden.

Hyresgästen ansvarar för de skador som hen orsakat bostadsrättshavaren, dvs. dig.

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.