Skip to main content

Ansökan om ordningsnummer

Om du vill ansöka om en bostadsrättsbostad behöver du ett ordningsnummer för bostadsansökan. Ordningsnumret hämtas från Aras ordningsnummerregister.

 

Bekanta dig med anvisningarna på denna sida innan du ansöker om ordningsnummer.

 

  • Man loggar in i ordningsnummerregistret med bankkoder eller mobilcertifikat.

  • Den som ansöker om ordningsnummer ska vara myndig.

  • Ordningsnumret kostar 9,20 euro och gäller i två år.

  • En person kan endast ha ett giltigt Ara-ordningsnummer åt gången.

  • Ordningsnumret anger din placering bland dem som söker samma bostad. Den sökande med det minsta numret har rätt att få bostaden, om de övriga villkoren uppfylls.

  • Ordningsnumren bildar inte en bostadssökningskö.

 

Om du inte har bankkoder eller mobilcertifikat

Om du inte har bankkoder eller mobilcertifikat, skriv ut och fyll i ansökan om ordningsnummer och betala avgiften för ordningsnumret. Du kan skriva ut ansökan själv eller hämta den från kommunens eller statens serviceställe. De uppgifter som behövs för betalningen anges i slutet av ansökningsblanketten. Skicka ansökan och kvittot till Ara.

  • postadress: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Ara), PB 30, 15141 Lahtis

  • säkerposttjänst: turvaviesti.ara.fi

Ara behandlar pappersansökningarna i den ordning de inkommit.

 

Om bostadsrättssamfundet ansöker om ett ordningsnummer för din räkning

Vissa representanter för bostadsrättssamfund kan ansöka om ordningsnummer för din räkning. Du måste antingen betala ordningsnumret i förväg eller komma överens om att betala ordningsnumret med en representant för bostadsrättsföreningen. Här är betalningsuppgifterna om du betalar numret i förväg:

Betalningsmottagare: Ara Bankförbindelse

Nordea: FI79 1660 3000 1118 26

Danske Bank: FI68 8000 1900 0497 02

Summa: 9,20 euro

Skriv ordningsnumret och sökandens namn som meddelande till betalningen.

Du kan ansöka om ett nummer ensam eller tillsammans med andra

Du kan ansöka om ordningsnumret ensam eller tillsammans med andra sökande. Om ni vill ansöka om ett gemensamt ordningsnummer fyller en sökande i ansökan och lägger till medsökandenas uppgifter i ansökan. En person kan endast ha ett giltigt ordningsnummer åt gången.

Uppgifter om familjemedlemmar som flyttar med

Fyll i uppgifterna om de familjemedlemmar som flyttar med i ordningsnummeransökan. Dessa uppgifter efterfrågas för bostadspolitisk planering.

Antalet personer under 18 år efterfrågas. Personer över 18 år som flyttar med ska uppge namn och personbeteckning, förutom om ordningsnumret har ansökts tillsammans med dessa personer. Om till exempel makarna har ett gemensamt ordningsnummer behöver makens eller makans uppgifter inte anges separat.

Personer över 18 år som flyttar med kan ansöka om ett eget ordningsnummer om de så önskar.

Önskemål om boende

I ansökan efterfrågas önskemål om boende. Uppgifter om önskemål om boende samlas in för bostadspolitisk planering.

Uppgifterna om dina boendeönskemål som du meddelat i ansökan om ordningsnummer påverkar inte din bostadsansökan och du behöver inte ansöka om bostäder enligt dina önskemål.

Betalning och erhållande av nummer

Betala ordningsnumret som nätbetalning i samband med ansökan. När betalningen har registrerats i tjänsten får du ett ordningsnummer.

Du ser ditt ordningsnummer genast efter att det beviljats i ordningsnummerregistret och du får ett sms om detta. Du får också ett meddelande om ordningsnumret via Suomi.fi-meddelandefunktionen antingen per e-post eller brevpost beroende på dina egna Suomi.fi-inställningar.

Läs mer om Suomi.fi-meddelanden

 

När du har fått ordningsnumret ska du göra en bostadsansökan till det bostadsrättssamfund vars bostad du är intresserad av.

 

Du kan ge en annan person fullmakt att ansöka om ordningsnummer för din räkning.

Mer om ämnet

Mer information om fullmakter (Suomi.fi)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.