Skip to main content

Ge en annan person eller ett samfund fullmakt att ansöka om ordningsnummer för din räkning

Du kan ge en annan person eller ett samfund fullmakt att ansöka om ordningsnummer i ordningsnummerregistret för din räkning. Du ska ge personen eller bolaget Suomi.fi-fullmakten Ansökan om ordningsnummer för bostadsrätt. Om du har intressebevakare, kan du inte ge denna fullmakt.

Om en representant för bostadsrättssamfundet ansöker om ett ordningsnummer för din räkning behöver du inte ge denna fullmakt.

Hur ges Suomi.fi-fullmakten?

På webbplatsen för Suomi.fi-fullmakter finns information om hur du kan ge fullmakten.

Medborgarrådgivningen hjälper dig med att använda Suomi.fi-tjänsten vid behov.

Hur ansöker fullmaktstagaren om ordningsnummer?

När du har gett fullmakten kan fullmaktstagaren logga in i ordningsnummerregistret med sina egna bankkoder eller mobilcertifikat. Efter inloggningen ska fullmaktstagaren välja punkten Uträtta ärenden för någon annan.

Utöver ansökan om ordningsnummer kan fullmaktstagaren uppdatera uppgifterna i ordningsnummeransökan eller avstå från ordningsnumret på fullmaktsgivarens vägnar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.