Skip to main content

Kontrollera ditt ordningsnummer eller uppdatera uppgifter

Du kan kontrollera uppgifterna om ditt eget ordningsnummer genom att logga in i Aras ordningsnummerregister. När du loggar in i registret ser du genast ditt ordningsnummer och numrets giltighetstid i registret. Under Kontrollera uppgifterna får du ett sammandrag av hela din ordningsnummeransökan och kan redigera uppgifterna.

I ordningsnummerregistret kan du uppdatera

  • dina egna uppgifter

  • kontaktuppgifter till eventuella andra innehavare av numret

  • uppgifter om familjemedlemmar som flyttar med

  • uppgifter om önskemål om boende.

Nya innehavare kan inte läggas till ordningsnumret i efterhand.

Se anvisningarna på sidan Avstå från ordningsnumret om du vill avstå från ditt ordningsnummer.

Mer om ämnet

https://aradigiaspa.atlassian.net/wiki/pages/createpage.action?spaceKey=JJ&title=%28v7-sv%29%20Avst%C3%A5%20fr%C3%A5n%20ordningsnumret&linkCreation=true&fromPageId=197919002

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.