Skip to main content

Avstå från ordningsnumret

Ordningsnumret är giltigt i två år. Därefter är numret automatiskt inte längre tillgängligt för dig.

Om du vill avstå från ditt nummer innan dess giltighetstid löper ut kan du avstå från det i ordningsnummerregistret.

Du kan endast avstå från ditt eget nummer

Om ordningsnumret har andra innehavare förblir numret fortfarande hos dem, även om en sökande avstår från sitt nummer. Om alla vill avstå från numret måste var och en avstå från det själv.

I vilka situationer kan man behöva avstå?

Behovet av att avstå från numret kan till exempel bero på skilsmässa. Man vill slopa det gemensamma ordningsnumret, men lämna ordningsnumret giltigt för den ena parten. Den andra måste då avstå från ordningsnumret. Efter avsägelsen förblir numret i kraft för den andra enligt den ursprungliga tidsfristen. Alternativt kan båda parterna avstå från det gemensamma ordningsnumret och ansöka om helt nya ordningsnummer.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.