Skip to main content

Asukashallintoa neljällä tasolla

Uuden asumisoikeuslain (393/2021) myötä asukashallintoa toteutetaan neljällä eri tasolla.

  • Talotason asukashallinto hoitaa yksittäisen asumisoikeuskohteen asukashallinnon tehtäviä.

  • Yhteisön ja asumisoikeuden haltijoiden välinen yhteistyöelin keskittyy yhteisötason asioihin.

  • Asumisoikeusyhteisön hallitukseen tai vastaavaan toimielimeen on valittava vähintään 40 % ja aina vähintään kaksi asumisoikeuden haltijaa.

  • Valtakunnallinen neuvottelukunta koostuu kaikkien asumisoikeustoimijoiden ja niiden asukkaiden edustajista.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.