Skip to main content

Kuinka usein käyttövastikettani voidaan korottaa?

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeita korotetaan yleensä kerran vuodessa, kun tulevan vuoden käyttövastikkeen määräytymislaskelmat on saatu tehtyä. Laskelmat laaditaan yleensä syksyllä.

Asumisoikeusyhteisön on annettava tiedot käyttövastikkeen muutoksista vähintään kaksi kuukautta ennen uuden käyttövastikkeen voimaan tuloa. Tiedot tulee toimittaa kirjallisesti, ja asumisoikeusyhteisön on selvitettävä muutoksen syyt asukkaille asukaskokouksessa. Asukaskokouksiin voivat osallistua kaikki asumisoikeuden haltijat.

Käyttövastiketta voidaan korottaa useamminkin kuin kerran vuodessa, mutta tällöinkin asumisoikeusyhteisön on selvitettävä muutoksen syyt asukkaille ja annettava tiedot käyttövastikkeen muutoksista vähintään kaksi kuukautta ennen uuden käyttövastikkeen voimaan tuloa.

Asumisoikeusyhteisön ei tarvitse ilmoittaa sellaisesta maksun korotuksesta, joka perustuu kulutukseen tai huoneistossasi asuvien henkilöiden lukumäärään. Tälläinen on esimerkiksi henkilölukuun perustuva tai kulutukseen perustuva vesimaksu. Nämä korotukset voidaan tehdä aina kun kulutus tai henkilömäärä muuttuu.

Lait (Finlex)

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021 38 § Käyttövastikkeen korottaminen

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 51 § Asumisoikeusyhteisön velvollisuus antaa tietoja käyttövastikkeiden perusteista

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.