Skip to main content

Mistä maksan käyttövastikkeessani?

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeessa maksat muun muassa

 • kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvia kuluja

  • huolto-, sähkö-, lämmitys-, vedenkulutus- ja jätehuoltokustannukset

 • korjauksista

 • kiinteistöveroa

 • tonttivuokraa

 • talon rakennus- tai peruskorjauslainojen lyhennyksiä, korkokuluja ja muita rahoituskuluja

 • varoja, joita kerätään ennakkoon esimerkiksi tuleviin perusparannuksiin, ylläpito- ja hoitokustannuksiin, viiden vuoden välein erääntyviin korkotukilainan ja ns. bullet-lainan lyhennyksiin ja asumisoikeuksien lunastamisiin.

Käyttövastikkeen lisäksi saatat joutua maksamaan muita maksuja asumisajaltasi. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi

 • vesimaksut

 • saunamaksut

 • pyykkitupamaksut

 • nettiyhteyden maksut.

Nämä maksut tai jotkin niistä saattavat myös sisältyä käyttövastikkeeseesi.

Asumisajalta tulee myös muita maksettavia maksuja, kuten sähkö- ja vakuutuslaskut.

Lait (Finlex)

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 34 § Valtion tukemien asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeilla katettavat menot ja yli- tai alijäämän huomioon ottaminen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.