Skip to main content

Miten saan tiedot käyttövastikkeestani?

Jokaisessa asumisoikeuskohteessa pidetään vuosittain asukaskokouksia, joissa kohteen asumisoikeuden haltijat saavat tietoa kohteen asioista.

Asumisoikeusyhteisön on annettava asumisoikeuden haltijoille tiedot

  • käyttövastikkeen määräytymisen perusteista

  • tasaamisen ja jyvityksen perusteista

  • tasauksen vaikutuksesta käyttövastikkeeseen

  • käyttövastikkeilla kerättyjen varojen käytöstä.

Tiedot on annettava asukaskokouksessa, johon voivat osallistua kaikki asumisoikeuden haltijat.

Tiedot käyttövastikkeiden perusteista esitetään laskelmamuodossa, koska niiden on oltava määrämuotoisia ja kirjanpidosta johtuvia, jotta tietojen oikeellisuus voidaan varmistaa. Asumisoikeusyhteisön tulee kuitenkin avata laskelmien olennaisia asioita ja luvuissa tapahtuneita muutoksia asukkaille. Tietojen on oltava asukkaiden saatavilla myös sähköisesti.

Lait (Finlex)

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 51 § Asumisoikeusyhteisön velvollisuus antaa tietoja käyttövastikkeiden perusteista

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.