Skip to main content

Onko käyttövastikkeeni kohtuullinen?

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeen kohtuullisuudesta päättää tuomioistuin. Ara valvoo omakustannusperiaatteen toteutumista, mutta se ei päätä siitä, onko käyttövastikkeesi kohtuullinen. Tuomioistuin ottaa kantaa käyttövastikkeen kohtuullisuuteen ja siihen onko käyttövastike tasoltaan pienempi kuin käyttöarvoltaan samanveroisista vuokra-asunnoista yleensä perittävä vuokra, kun huoneistojen sijainnit vastaavat toisiaan.

Jos koet, että käyttövastikkeesi ei ole kohtuullinen, voit saattaa käyttövastikkeen kohtuullisuuden ja oikeellisuuden tuomioistuimen tutkittavaksi asumisaikanasi. Et voi laittaa vaatimusta vireille sen jälkeen, kun olet luopunut huoneiston hallinnasta.

Jos asut asumisoikeusyhdistyksen omistamassa talossa, käyttövastikkeen määrästä päättää yhdistyksen kokous, yleensä enemmistö päätöksellä. Käyttövastikkeen määräytymisperusteet ovat kerrottu yhdistyksesi säännöissä.

Lait (Finlex)

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 101 § Käyttövastikkeen kohtuullisuuden ja oikeellisuuden selvittäminen

Laki asumisoikeusyhdistyksistä 1072/1994

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.