Skip to main content

Saanko alennusta käyttövastikkeeseen remontin ajalta?

Asumisoikeudenhaltijana sinulla on oikeus saada alennusta käyttövastikkeeseesi remontin ajalta, jolloin et ole voinut käyttää huoneistoasi tai huoneisto ei ole ollut vaaditussa tai sovitussa kunnossa. Sinulla ei kuitenkaan ole tätä oikeutta, jos kunnon puutteellisuus johtuu vastuullesi kuuluvista seikoista tai, jos asumisoikeusyhteisö osoittaa, etteivät haitta tai vahinko johdu asumisoikeusyhteisön laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta.

Remontista ilmoittaminen

Jos asumisoikeusyhteisö haluaa teettää asunnossasi korjaus- tai muutostyön, sen täytyy ilmoittaa siitä sinulle vähintään kuusi kuukautta aiemmin. Jos hoitotoimenpide, korjaus- tai muutostyö ei aiheuta asumisellesi olennaista haittaa tai häiriötä, siitä pitää ilmoittaa vähintään 14 päivää ennen työn aloittamista.

Jos hoitotoimenpiteen, korjaus- tai muutostyön siirtämisestä aiheutuisi vahinkoa, työn voi kuitenkin tehdä heti.

Lait (Finlex)

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021 22 § Käyttövastikkeen alentaminen asumisoikeusyhteisön sopimusrikkomuksen vuoksi

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 23 § Vahingonkorvaus asumisoikeusyhteisön sopimusrikkomuksen vuoksi

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 24 § Korjaus- ja muutostyöt sekä hoitotoimenpiteet

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.