Skip to main content

Valvojan ja tilintarkastajan tehtävät

Asumisoikeusyhteisössä voi toimia asukashallinnon valitsema valvoja sekä asumisokeusyhteisön valitsema tilintarkastaja. Tilintarkastusta säätelee lainsäädäntö. Valvoja toimii sen mukaan, mitä asukashallinnon toimielin on hänelle tehtäväksi antanut.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.