Skip to main content

Kantelu

Kantelulla tarkoitetaan valvovalle viranomaiselle tehtyä ilmoitusta tai ilmiantoa virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä. Asumisoikeusasioissa valvova viranomainen on Ara, eli kantelu tehdään Aralle.

Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syystä.

Mistä kirjallisen kantelun voi tehdä?

Voit tehdä kirjallisen kantelun virheistä ja laiminlyönneistä, jotka liittyvät

  • asukasvalintaan

  • asukashallintoon

  • käyttövastikkeiden määritykseen

  • asuntojen asumisoikeuskäyttöön ja luovutukseen.

Mihin kantelu voi johtaa?

Kantelulla ei voi hakea muutosta tehtyyn päätökseen. Ara ei siis voi kantelun johdosta muuttaa tai kumota tehtyjä päätöksiä tai muita toimenpiteitä.

Kantelulla tutkitaan jälkikäteen menettelyn oikeellisuus. Ara voi huomauttaa kanteluratkaisussa mahdollisesta virheellisestä menettelystä ja antaa asiassa hallinnollista ohjausta asumisoikeusyhteisölle.

Lisää aiheesta

Ohjaus ja valvonta

Lait (Finlex)

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 110 § Kantelu

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.