Skip to main content

Ohjaus ja valvonta

Asumisoikeusyhteisöt markkinoivat asuntoja, tekevät asukasvalinnat ja solmivat asumisoikeussopimukset. Asukkaat ja yhteisöt toteuttavat yhteistyössä asukashallintoa.

Aran tehtävänä on valvoa asumisoikeuslain säännösten noudattamista valtion tukemissa asumisoikeusasunnoissa. Valvontavelvollisuus perustuu asumisoikeuslain (393/2021) pykälään 103.

Valvonnan alaisia asioita ovat

  • asukasvalinta

  • asuntojen asumisoikeuskäyttö

  • käyttövastikkeiden määritys

  • asukashallinto

  • asumisoikeusmaksun palautus

  • luovutukset siltä osin, kenelle asumisoikeus voidaan luovuttaa.

Jos koet, että asumisoikeusyhteisö on tehnyt virheitä tai laiminlyöntejä mainituissa asioissa, voit olla yhteydessä Aran asumisoikeusasioiden asiakaspalveluun. Jos asiasi ei silti selviä, voit tehdä kirjallisen kantelun yhteisön toiminnasta Aralle.

Asumisoikeussopimuksiin tai asumisaikaisiin haasteisiin liittyvissä asioissa voit kysyä neuvoja seuraavilta tahoilta:

Riitoja voivat käsitellä myös kuluttajariitalautakunta ja yleiset tuomioistuimet.

Lisää aiheesta

Kantelu

Lait (Finlex)

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 103 § Valvonta ja tarkastusoikeus

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.