Skip to main content

Omistusasunto hakualueella

Jos sinulla tai kanssasi asumisoikeusasuntoon muuttavilla 18–54-vuotiailla perheenjäsenillä on omistusasunto hakualueella, selvitetään, vastaako se perheesi asumistarvetta.

Pääkaupunkiseudulla Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen muodostavat yhdessä PKS-hakualueen omistusasunnon arvioinnissa. Kaikki muut kunnat ovat omia hakualueitaan.

Asumistarpeen selvittämisessä huomioidaan asunnon

  • koko

  • sijainti, varustetaso ja muut ominaisuudet

  • asumiskustannukset.

Koko huomioidaan huonemäärän ja henkilömäärän perusteella, muut syyt pitää selvittää erikseen.

Koko

Jos perheessäsi on enemmän kuin 1 henkilö huonetta kohden, omistusasuntosi on ahdas, eli se ei kohtuudella vastaa perheesi asumistarvetta. Keittiötä ei lasketa huoneeksi.

Sijainti, varustetaso ja muut ominaisuudet

Jos koet, että omistusasuntosi sijainti, varustetaso tai muut ominaisuudet eivät vastaa perheesi nykyistä asumistarvetta, sinun täytyy perustella tätä kirjallisesti asumisoikeusyhtiölle tarveharkintaa varten. Perusteluun voi lisätä lisäselvityksiä.

Asumiskustannukset

Jos omistusasuntosi asumiskustannukset ovat liian suuret suhteessa tuloihin, toimita asumisoikeusyhteisölle tarveharkintaa varten selvitykset tuloista ja asumismenoista sekä muut mahdolliset selvitykset.

Omistusasunnosta luopuminen

Tarveharkinnassa ei tarvitse selvittää miksi omistusasunnosta siirtyvä perhe tarvitsee suuremman tai pienemmän asumisoikeusasunnon. Haettavan asumisoikeusasunnon kokoa ei rajoiteta.

Jos varallisuusedellytys täyttyy, sinut voidaan hyväksyä asumisoikeuden haltijaksi myös ehdolla, että luovut hakualueella sijaitsevasta omistusasunnosta kuuden kuukauden kuluessa asumisoikeussopimuksen solmimisesta. Ehto on merkittävä asumisoikeussopimukseen. Asumisoikeusyhteisöllä on velvollisuus valvoa, että sopimukseen asetettu ehto toteutuu.

Lisää aiheesta

Asunnon tarve ja varallisuus

Lait (Finlex)

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.