Skip to main content

Asunnon tarve ja varallisuus

Ennen kuin asumisoikeussopimuksen voi tehdä, asumisoikeusyhtiö selvittää, tarvitsetko asumisoikeusasuntoa. Selvitys tehdään antamiesi tietojen perusteella.

Jos sinä tai mukana muuttavat 18–54-vuotiaat perheenjäsenet omistatte asunnon tai teillä on varallisuutta, ne huomioidaan asunnontarpeen arvioinnissa.

Milloin perhe ei ole oikeutettu tekemään asumisoikeussopimusta

Perhe omistaa vastaavanlaisen asunnon

Sinulla tai perheelläsi ei katsota olevan asumisoikeusasunnon tarvetta, jos sinulla tai 18–54-vuotiaalla perheenjäsenelläsi on hakualueella omistusasunto, joka vastaa kohtuudella haettua asumisoikeusasuntoa

 • sijainniltaan

 • kooltaan

 • varustetasoltaan

 • asumiskustannuksiltaan ja

 • muilta ominaisuuksiltaan.

Mitä hakualueella tarkoitetaan?

Pääkaupunkiseudulla Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen muodostavat yhdessä PKS-hakualueen.

Kaikki muut kunnat ovat omia hakualueitaan.

Perheen varallisuus ylittää tietyn rajan

Sinulla tai perheelläsi ei katsota olevan asumisoikeusasunnon tarvetta, jos sinulla tai perheelläsi on niin paljon varallisuutta, että sinun tai teidän on mahdollista

 • rahoittaa vähintään 50 % haetun asunnon tai sitä vastaavan asunnon käyvästä hinnasta tai

 • peruskorjata hakualueella sijaitseva omistusasunto haettua asuntoa vastaavaksi.

Varallisuusrajan määrittelee asumisoikeusyhteisö. Raja arvioidaan haettavan asunnon sijainnin ja koon perusteella.


Esimerkki varallisuuden arvioinnista

Hietasen perhe (Heikki 35 vuotta, Anni 32 vuotta + kaksi lasta) asuu vuokralla ja on hakenut 90 m²:n kokoista asumisoikeusasuntoa Helsingistä.

Varallisuusraja lasketaan haetun asunnon koon ja alueen vanhojen osakeasuntojen neliöhinnan perusteella seuraavasti:

Asunnon arvo: 90 m2 x 4 134 euroa = 372 060 euroa

50 % asunnon arvosta: 372 060 x 50 % = 186 030 euroa

Osakeasunnon neliöhinta (4 134 euroa) on peräisin Tilastokeskuksen vanhojen osakeasuntojen hintatilastosta.

Hietasen perheellä on säästötilillä 40 000 euroa ja kesämökki, jonka arvo on 50 000 euroa. Yhteenlaskettu varallisuus on 90 000 euroa eli alle 186 030 euroa.

Perhe on siis oikeutettu asumisoikeusasuntoon.


Asumisoikeusyhteisölle toimitettavat liitteet

Toimita asumisoikeusyhteisölle seuraavat liitteet ennen sopimuksen tekemistä:

 • viimeisin esitäytetty veroilmoitus

 • varallisuusselvitys (lomake ARA 66)

Lisäksi asumisoikeusyhteisölle pitää toimittaa selvitykset mahdollisesta muusta omaisuudesta seuraavasti:

 • Jos sinulla tai perheelläsi on omistusasunto, toimita selvitys sen arvosta ja ominaisuuksista (koko, kunto jne.).

 • Jos sinulla tai perheelläsi on muuta varallisuutta, kuten kesämökkikiinteistö, osuuksia perikunnan kiinteistöihin tai osuuksia kiinteistöyhtymiin, toimita jäljennös kiinteistöveropäätöksestä. Toimita lisäksi selvitys kiinteistön ja rakennusten ominaisuuksista ja arvosta. Esimerkiksi kauppakirjajäljennös, vakuutus- tai vakuusarvo tällä hetkellä, vertailuhinta vastaavasta myynnissä olevasta kiinteistöstä jne. Jos edellä mainituilla ei saada selvitettyä käypää arvoa, asumisoikeusyhteisö voi pyytää sinua toimittamaan kiinteistövälittäjän myyntihinta-arvion, joka on maksullinen.

 • Jos sinulla tai perheelläsi on osakkeita, rahastosijoituksia tai vastaavia, toimita selvitykset niiden arvosta.

Yhteisö voi pyytää tarvittaessa myös muita lisäselvityksiä.

Lisää aiheesta

Omistusasunto hakualueella

Vanhojen osakeasuntojen hintaindeksi, taulukko 13mp (Tilastokeskus)

Asuntojen hintatilastojen alueluokitus (Tilastokeskus)
Tilastokeskuksen alueluokituksessa suuret kaupungit jaetaan alueisiin postinumeron perusteella. Esimerkiksi Helsinki jakaantuu neljään alueeseen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.