Skip to main content

Voinko jatkaa järjestysnumeroni voimassaoloa?

Aran myöntämät järjestysnumerot ovat voimassa kaksi vuotta, minkä jälkeen ne vanhenevat automaattisesti eikä niiden voimassaoloa voi jatkaa. Jos et ole käyttänyt järjestysnumeroa kahden vuoden kuluessa sen saamisesta, hae uusi numero.

Ara voi kuitenkin hakemuksesta uudistaa yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 15 §:ssä tarkoitetussa tilanteessa vammaisen henkilön järjestysnumeron, jos hänen tarvettaan vastaavan asunnon saaminen sitä edellyttää.

Lait (Finlex)

Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014, 15 § Kohtuulliset mukautukset vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.