Skip to main content

Asumisoikeuden irtisanominen

Kun haluat luopua asumisoikeudesta, sinun on ilmoitettava siitä kirjallisesti asumisoikeusyhteisölle. Irtisanomisaika on kolme kuukautta. Yhteisö on velvollinen lunastamaan asumisoikeuden ja palauttamaan asumisoikeusmaksun kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun irtisanomisilmoitus on saapunut yhteisölle.

Katso tarkemmat irtisanomisehdot asumisoikeussopimuksestasi. Huolehdi myös, että asumisoikeussopimukseen tehdään merkintä luovutuksesta, asumisoikeusmaksun palautuksesta sekä asumisoikeuden lakkaamisesta. Vapaudut velvoitteista, kun asumisoikeus on merkitty lakanneeksi.

Lisää aiheesta

Asumisoikeusmaksun palautus

Lait (Finlex)

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 57 § Asumisoikeudesta luopuminen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.