Skip to main content

Avio- ja avoero

Avio- ja avoerotilanteissa toinen osapuoli voi vaatia itselleen toiselle puolisolle tai puolisoille yhdessä kuuluvan asumisoikeuden, jos asunto on ollut puolisoiden yhteinen koti. Huomioon on kuitenkin otettava liiton kesto, puolisoiden asunnon tarve, asumisoikeuteen otettu velka ja muut olosuhteet.

Kahden vuoden asumisaikavaatimus luovutuksessa ei koske erotilanteita.

Lait (Finlex)

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 65 § Asumisoikeus osituksessa

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.