Skip to main content

Kuolema ja perinnön luovutus

Asumisoikeuden haltijan kuoltua asumisoikeus kuuluu kuolinpesään, joka vastaa asumisoikeussopimuksen mukaisista velvoitteista, eli käyttövastikkeesta, vesimaksuista ja muista mahdollisista käyttökorvauksista siihen asti, kun luovutuksesta, luovutushinnasta ja sen maksamisesta sekä luovuttajan asumisoikeuden lakkaamisesta on tehty merkintä asumisoikeussopimukseen.

Kuolleen asumisoikeuden haltijan perheenjäsenellä, joka asui hänen kanssaan, on oikeus lunastaa asumisoikeus itselleen kolmen kuukauden kuluessa. Jos heitä on useampia kuin yksi, lunastusoikeus kuuluu heille yhdessä.

Voit halutessasi testamentata asumisoikeutesi.

Jos asumisoikeus siirtyy perinnön tai testamentin nojalla muulle henkilölle, eikä hän lunasta kohtuullisessa määräajassa asumisoikeutta, yhteisöllä on oikeus lunastaa asumisoikeus palauttamalla asumisoikeusmaksu. Tätä ei sovelleta, jos huoneisto on perintökaaren säännösten nojalla eloonjääneen puolison hallinnassa.

Lait (Finlex)

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 66 § Asumisoikeuden haltijan kuolema

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.