Skip to main content

Omistajan oikeus kieltäytyä asumisoikeussopimuksen solmisesta

Asumisoikeusyhteisöllä ei ole velvollisuutta tehdä kanssasi uutta asumisoikeussopimusta, jos

  • yhteisö on purkanut aiemman asumisoikeussopimuksesi

  • purkamisen syynä on ollut esimerkiksi häiritsevä elämä tai käyttövastikkeen maksamatta jättäminen

  • yhteisöllä on perusteltu syy olettaa, että laiminlyönti tai muu purkamisperuste jatkuu.

Asumisoikeusyhteisö voi kieltäytyä sopimuksen tekemisestä kahden vuoden ajan puretun sopimuksen päättymisestä (19 §).

Sinun tulee esittää perustellut syyt, miksi kanssasi voitaisiin tehdä uusi asumisoikeussopimus. Yhteisö päättää sen, onko mahdollista tehdä uutta sopimusta ennen kuin kaksi vuotta edellisen purkamisesta on kulunut umpeen.

Lait (Finlex)

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 19 § Asumisoikeusyhteisön oikeus kieltäytyä asumisoikeussopimuksen tekemisestä

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.