Skip to main content

Är mitt bruksvederlag skäligt?

Domstolen beslutar om skäligheten av bruksvederlaget för bostadsrättsbostäder. ARA övervakar att självkostnadsprincipen iakttas, men beslutar inte om ditt bruksvederlag är skäligt. Domstolen tar ställning till om bruksvederlaget är skäligt och till om nivån på bruksvederlaget är lägre än den hyra som i allmänhet tas ut för hyresbostäder med likvärdigt bruksvärde, när lägenheternas lägen motsvarar varandra.

Om du upplever att ditt bruksvederlag inte är skäligt kan du föra bruksvederlagets skälighet och riktighet till domstol för prövning under boendetiden. Du kan inte anhängiggöra kravet efter att du har avstått från besittningen av lägenheten.

Om du bor i ett hus som ägs av en bostadsrättsförening, beslutar föreningsmötet om bruksvederlagets belopp,  i allmänhet med majoritetsbeslut. Grunderna för hur bruksvederlaget bestäms anges i föreningens stadgar.

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 101 § Utredning om huruvida bruksvederlaget är skäligt och riktigt

Lag om bostadsrättsföreningar 1072/1994

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.