Skip to main content

Boendeförvaltningens fyra nivåer

Med den nya bostadsrättslagen (393/2021) genomförs boendeförvaltningen på fyra olika nivåer.

  • Boendeförvaltningen på husnivå sköter uppgifter inom boendeförvaltningen för enskilda bostadsrättsobjekt.

  • Samarbetsorganet som fokuserar på frågor på föreningsnivå mellan föreningen och bostadsrättshavarna blir obligatoriskt i och med lagreformen.

  • De boendes representation i bostadsrättsföreningens styrelse ökas.

  • Dessutom inrättas en ny riksomfattande delegation som består av representanter för alla bostadsrättsaktörer och boenderepresentanter.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.